Kurumsal

Laboratuvar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden Özel Ayarevi Yetki Belgesi almış olan laboratuvarımızda uluslararası kalitede Altın-Gümüş analizleri yapılabilmektedir:

Altın:
Altın analizi, Kupellasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Gerektiğinde spektrometrik analiz yöntemi de kullanılabilmektedir.

Gümüş:
Gümüş analizi, Hem Küpellasyon metodu hem de Volümetrik metod (titrasyon) ile yapılabilmektedir.