Kurumsal

Çevre

Gelişmiş/gelişen ülkeler sanayileşmekten uzak kalamamaktadırlar. Sürekliliği olan bir gelişim için ise, sanayinin çevreye olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız "yeşil teknoloji" ifadeleri de bu yöndeki ihtiyaca sunulmuş çözümler için kullanılmaktadır. Bu bağlamda rafinerimiz üretim maliyetinin önemli kısmını oluşturan atık gaz ve sıvı arıtma prosedürlerini sıkı takip etmektedir. Kurumumuz, konuya verdiği önemi pratikte uyguladığını uluslararası düzeyde ISO 14001:2004 belgesi ile ispatlamıştır.

ISO 14001